«

»

Sep 15

16.Neteller Members Only

NETELLER members only.
මෙය Neteller ගිනුම් හිමි ඔබ වෙනුවෙන්ම වෙන් කෙරෙන වෙබ් පිටුවකි.මෙහිදී අප බලපොරොත්තු වන්නේ එක් එක් Neteller ගිනුම් අතර මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අවකාශය සැලසීමයි.

ඇයි Neteller ගිනුම් අතර මුදල් හුවමාරු කර ගන්නේ?

අද forex කරන අයටත් කරන්න බලපොරොත්තු වන අයටත් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන් සතුව credit/debit එකක් නැති කමින් තමන්ගේ forex ගිනුමට මුදල් තැන්පත් කිරීමට නොහැකි වීම.
නමුත් අපි අතරේ ඉන්නවා forex වලින් ලාබ ලබලා තමන්ගේ Neteller ගිනුමේ මුදල් ඇති අය.මේ අයට පුලුවන් එයලගේ Neteller credits වෙනත් කෙනෙකුගේ ගිනුමට මාරු කර, ඔහුගෙන්/ඇයගෙන් ඊට සමාන මුදලක් තම බැංකුවට ලබා ගන්න

වාසිය කාටද?
දෙපාර්ශවයටයි.
අපි නිදසුනක් බලමු.අද Commercial bank එකේ USD buying price එක Rs.131 ද selling price එක Rs.134.65 යැයි සිතමු.
අමල්ට අවශ්‍යයි USD 100 මුදලක් තමන්ගේ Neteller ගිනුමට credit card එකෙන් දමන්න.ඔහුට වියදම් වන මුලු මුදල USD 100 + 1.75% TAX= USD 101.75
101.75 x 134.65 = Rs 13700

කමල්ගේ Neteller ගිනුමේ මුදල් වලින් තම Net+ card එක භාවිතා කර Rs 13700 ලබා ගත්තා යැයි සිතමු.ඔහුට වියදම් වූ USD ප්‍රමාණය = (13700/131) + USD 6 TAX = USD 110.58

දැන් වෙනස පැහැදිලියි නේද? අමල් සහ කමල් Rs 13700 වෙනුවෙන් පිලිවලින් USD 101.75 ක් සහ 110.58 වියදම් කර ඇත.ඉතින් අපේ යාලුවන්ට පුලුවන් නම් තමන්ගේ Neteller ගිනුම් අතර මුදල් හුවමාරු කර ගන්න, මුදල් දෙන අයටත් ලබා ගන්න අයටත් වැඩි වාසි හිමි වෙන බව පැහැදිලියි.

ඔබ කල යුත්තේ කුමක්ද?
Neteller credits තියෙන අයද Neteller money ඕනා අයද තමන්ගේ විස්තර help@lankahotforex.com වෙත එවීමයි.එවිට අපි ඔබගේ අවශ්‍යතාව අනුව එකිනෙකා සම්බන්ධ කරමු.

සැලකිය යුතුයි.
මෙ හුදෙක් එකිනෙකාගේ විශ්වාසය මත සිදුවෙන ගනුදෙනු ක්‍රියාවලියකි.ගනුදෙනු සදහා lankahotforex වන අප මැදිහත් නොවන අතර කිසිදු වගකීමක් අප සතු නොවන බව තරයේ ප්‍රකාශ කරමු.